PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija je proces, ki pomaga pri razumevanju, prepoznavanju in spreminjanju miselnih, vedenjskih in čustvenih vzorcev, kateri so lahko vzrok našega nezadovoljstva, problemov in bolezni.  Omogoči nam, da bolje razumemo svoje življenje in težke trenutke, da do težav pristopimo bolj premišljeno in kreativno, ter da prepoznamo in razvijemo svoje potenciale in veščine. Cilj psihoterapije je premagovanje psihičnih težav in zastojev, ki nam jih prinaša življenje, boljša kakovost našega življenja, boljše zdravje, bolj kakovostni medosebni odnosi, razvoj svojih potencialov in sposobnosti ter večji notranji mir.

Ne glede na težo našega problema je občutek, da smo pred njim popolnoma sami še dosti težji. Občutek sramu, krivde in nesposobnosti pogosto povzroči, da svojo težavo skrivamo pred vsemi in jo držimo zaprto v sebi. Takrat nam psihoterapija pomaga, da v varnem okolju podelimo svojo težavo s psihoterapevtom. Svojega bremena končno ne rabimo več nositi sami. Psihoterapevt skozi proces s svojimi veščinami in tehnikami vodi posameznika do uvidov ter ga povezuje z neizčrpnimi kreativni potenciali, ki spijo v globinah našega bitja. S tem dobimo priložnost, da korak za korakom spreminjamo svoje življenje in izidemo iz stiske. Psihoterapija sloni na medčloveškem odnosu. Odnosu in pogovoru med terapevtom in posameznikom.

Pogoste težave s katerimi se posamezniki obrnejo po pomoč so depresivno razpoloženje, tesnoba, občutki utesnjenosti, ujetosti, krivde, konfliktni odnosi, napadi panike, motnje hranjenja, motnje spanja, pogosta jeza, strah, žalost.

kontakt psihoterapija v Ljubljani

DOGOVORITE SE ZA SREČANJE

Za termin srečanja nas lahko pokličete, pišete na mail ali izpolnite kontaktni obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.