V skupinski psihoterapiji je omogočeno vzpostavljanje odprtih, zaupnih odnosov ter s tem razreševanje notranjih in zunanjih konfliktov na vseh ravneh.

team-1381084_1920V skupini se razvija odnos. V odnosu rastemo, se razvijamo in napredujemo. Rojevajo se pozitivna in negativna čustva, prijetna in neprijetna doživljanja, izzivi, stiske, tesnoba, občutki nesprejetosti, osamljenosti…

Zato nam je, ravno v takem odnosu, dana možnost, da začutimo tisto, česar še ne zmoremo. Da prevzamemo odgovornost za svoje odzive, dejanja in odločitve. V odnosu, kjer vlada varnost in pripadnost, si dovolimo začutiti pogum za življenje.

To so izkušnje, ki jih delite z ljudmi, ki doživljajo podobno, vam nudijo oporo in delijo z vami uspeh in vesele trenutke.

Skupinska dinamika razvija individualni razvojni proces posameznika in mu pomaga pri poglobljenem prepoznavanju, razumevanju in spreminjanju miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev.

Skupinska terapija nudi občutek pripadnosti in opore in temelji na načelu zaupnosti. V skupini se pogovarjamo odkrito in svobodno.

Skupinska psihoterapija je primerna za zelo širok krog ljudi. V skupini je omogočeno vzpostavljanje odprtih, zaupnih odnosov ter s tem razreševanje notranjih in zunanjih konfliktov na vseh ravneh. Pomembna je osebnostna rast posameznika v odnosu z drugimi člani skupine.

Namenjena je vsem, ki so večkrat razočarani nad ljudmi, pogosto prihajajo v konflikte z drugimi ljudmi, imajo težave z nizko samopodobo, težko govorijo o sebi, se težko uveljavljajo, imajo težave s socialnim vključevanjem, osamljenostjo ter si želijo živeti kvalitetnejše in polnejše življenje.

Pri skupinski terapiji uporabljamo kreativne medije – umetnostna izrazna sredstva (risanje, peskovnik, glina, plastelin, gibanje, glasba, …) preko katerih doživljamo čustva, iščemo stik s samim sabo in drugimi, razvijamo samopodobo in pomen drugih za nas.

Terapije potekajo v zaprtih skupinah po 12-15 udeležencev.  Skupina se srečuje na 14 dni po 3 šolske ure.