Lidija Koritnik, bac scient. pth.
Iz psihoterapije sem diplomirala na Fakulteti Sigmunda Freuda na Dunaju. Zaključila sem tudi podiplomski študijski program Zakonske in družinske psihoterapije ter magistrski študij Psihosocialno svetovanje in dvoletno usposabljanje za supervizorko v psihoterapiji.

Lidija Koritnik, bac. scient. pth.

Že od nekdaj me je zanimalo tisto, kar se skriva pod gladino zavesti. Zato me delo, ki sem ga opravljala po končanem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ni izpopolnjevalo. Privlačilo me je raziskovanje in neusahljiva želja po vedno novih spoznanjih o sebi, kar me je leta 2007 privedlo do študija psihoterapevtskih znanosti na Fakulteti Sigmunda Freuda na Dunaju, kjer sem uspešno opravila dodiplomski študij. Nato sem se odločila nadaljevati svoje akademsko udejstvovanje in sem uspešno zaključila podiplomski študij Zakonske družinske terapije ter magistrski študij Psihosocialno svetovanje. V letu 2020 sem zaključila tudi dvoletno usposabljanje za supervizorko v psihoterapiji po relacijskem, v afekt usmerjenem modelu. Vsak korak mi je odpiral nova vrata do bogatejšega razumevanja človeške psihe in odnosov.

Kaj se skriva pod gladino zavesti sem odkrivala po teoretični plati s študijem psihoterapije in izkustveno na lastni izkušnji individualne in skupinske psihoanalitične psihoterapije, integrativne terapije in relacijske psihoterapije.

Osebna izkušnja me je opremila za delo psihoterapevtke kot tudi vsakdanje življenje. Verjamem, da je življenje bogatejše, ko uspemo integrirati čimveč tega, kar je resnica o nas v sliko o sebi.